جااینجاس به راحتی کاربران خود اهمیت می دهد و اعتماد آنها را سرمایه خود می داند. برای آسایش خاطر بیشتر، ما بر آن شدیم تا هزینه کنسلی برخی از بهترین هتل های سراسر ایران را از شما دریافت نکنیم. بنابراین در صورتی که خواهان لغو رزرو هر یک از هتل های زیر هستید، تا پایان شهریور 1399 فرصت دارید تا بدون پرداخت هیچ جریمه ای، رزرو هتل خود را کنسل کنید.

لیست هتل ها