گروه هتل‌های اسپیناس

گروه اسپیناس اولین هتل مجموعه ی خود را در سال ١٣٨٠ در ناحیه ی آستارای استان گیلان افتتاح کرد.
گروه اسپیناس با همکاری های مداوم با صاحبان هتل های سراسر جهان همواره سعی در رشد و توسعه ی روزافزون و همچنین گسترش مجموعه در تمام شهرهای ایران داشته است. تا اینکه در سال ١٣٩١ تیم اسپیناس ساخت سومین هتل لوکس خود را در یکی از بهترین مناطق تهران به پایان رساند.
مجموعه هتل‌های اسپیناس تا سال ١٣٩٤ ساختمانهای بیشتری را در خط توسعه‌ی خود قرار داده است که تعداد آنها جمعا به ده ساختمان می رسد.

گروه هتل‌های اسپیناس

لیست گروه هتل‌های اسپیناس

کلکسیون لــــــــــــــــــوکس گروه هتل‌های ایران