گروه هتل‌های کوثر

گروه هتل‌های کوثر


سازمان فرهنگي سياحتي كوثر بعنوان یکی از سازمان های اقتصادی بنیاد شهید وامور ایثارگران فعاليت خود را از سال 1372 آغاز نموده است.
اهداف سازمان ارایه خدمات متناسب با اهداف تربیتی-فرهنگی بنیاد به خانواده های شاهد وایثارگر،کارکنان بنیاد،اشخاص حقیقی وحقوقی وبطور کلی عموم مردم با در نظر گرفتن اولویت و ظرفیت و بهره‌برداری اقتصادی از امکانات تخصیص داده شده می‌باشد.
در این میان گروه هتل های کوثر از سازمان های اقتصادی وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران است که هفت هتل زیبا و مجلل را در شهرهای مختلف ایران در خود جای داده است.

گروه هتل‌های کوثر

لیست گروه هتل‌های کوثر

هتل های فـــــــــــــــــــــرهنگی و سیاحتی